530 764 595
projekty@proszkic.pl
Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

ZAPROJEKTOWANE BUDYNKI

Projekt Domu Jednorodzinnego #14                        Projekt Domu Jednorodzinnego #15

                                                           

Projekt Domu Jednorodzinnego #12                        Projekt Domu Jednorodzinnego #13 

                                                                 

Projekt Domu Jednorodzinnego #10                        Projekt Domu Jednorodzinnego #11

                                                             

 Projekt Kurnika #1                                             Projekt Sali Sportowej dla Szkoły #1

                           

Projekt rozbudowy Hali Produkcyjnej #1                 Projekt Domu Jednorodzinnego #9

                                                                  

Projekt Budynku Garażowego #2                           Projekt Budynku Garażowego #1

                                           

Projekt Domu Jednorodzinnego #8                        Projekt Domu Jednorodzinnego #7

                                                                 

Projekt przebudowy Budynku Gospodarczego #2     Projekt przebudowy Budynku Gosp. na Mieszkalny #1

                                                               

Projekt Domu Jednorodzinnego #6                       Projekt przebudowy Budynku Gospodarczego #1

                                                               

Projekt Budynku Gospodarczego #1                     Projekt przebudowy Zabytkowego Bud. Gosp. #1 

                                                                           

Projekt Domu Jednorodzinnego #1                     Projekt Domu Jednorodzinnego #2

                                                           

Projekt Domu Jednorodzinnego #3                     Projekt Domu Jednorodzinnego #4

                                                               

Projekt Domu Jednorodzinnego #5                     Projekt przebudowy Domu Jednorodzinnego

                                 

Projekt Obiektu Krytej Pływalni                       Projekt Budynku Magazynowo-Chłodniczego #2

                                                   

Projekt przebudowy Domu Jednorodzinnego #2   Projekt Budynku Magazynowo-Chłodniczego #1

                                                                         

Projekt konstrukcji aluminiowej pod Instalację Fotowoltaiczną #1