530 764 595
projekty@proszkic.pl
Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

PROJEKTY DOMÓW Z INSTALACJAMI FOTOWOLTAICZNYMI

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Do montażu modułów fotowoltaicznych stosuje się systemową konstrukcję wsporczą, która składa się z profili aluminiowych. Profile te wykonane są z aluminium gat. AW 6063 w stanie T66, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na korozję.

MOCOWANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Mocowanie konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych do krokwi realizuje się za pomocą śrub M10 ze stali nierdzewnej z podkładką uszczelniającą EPDM zapewniającą szczelność połaci dachowej.

ZAKRES PRAC PRZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zakres prac obejmuje:

  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej dostosowanej do potrzeb projektowanego budynku
  • Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
  • Montaż instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej
  • Ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC
  • Dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

W elektrowni fotowoltaicznej obecnie stosuje się przede wszystkim moduły monokrystaliczne o mocy około 300 Wp, które montowane są do konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Kierunek i kąt nachylenia modułów zostaje tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii w mikroinstalacji.

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normami:

  • Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części:
  • PN-EN 61730–1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,
  • PN-EN 61730–2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań,
  • PN-EN 61701 – Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej.
  • PN-EN 62716 – Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) – Badanie korozji w atmosferze amoniaku.
INWERTER

Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z modułami fotowoltaicznymi jest beztransformatorowy falownik trójfazowy. Inwerter wyposażony jest zazwyczaj w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu 1+2.

Projektowany falownik należy zlokalizować w obrębie projektowanego budynku, w miejscu ogólnie dostępnym dla obsługi (pomieszczenia suche bez zapylenia).

Projekt domu w technologii szkieletowej z instalacją fotowoltaiczną