530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Budowa wiaty do 50 m2

Chcielibyśmy przedstawić Państwu sytuację prawną dotyczącą budowy wiaty. Coraz częściej inwestorzy decydują się na budowę obiektu, który będzie spełniał rolę zadaszenia dla pojazdów, maszyn lub innych urządzeń. Może to być również miejsce odpoczynku w letnie i ciepłe dni. Taka wiata jest również świetną bazą pod budowę instalacji fotowoltaicznej, które zyskają coraz bardziej na popularności.

Wiata z instalacją fotowoltaiczną

Wiata z instalacją fotowoltaiczną
Źródło: kolektory.com

Jakie formalności przy budowie wiaty

Zgodnie z art. 29. ust. 1. pkt. 2c. Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Natomiast na podstawie art. 30. dowiadujemy się, że budowa takiej wiaty nie wymaga również zgłoszenia. Oznacza to, że taką wiatę Inwestor może wybudować bez żadnych formalności, które często przysparzają wiele trudności.

Życzymy zatem szybkiej i bezproblemowej budowy wiat, a jeśli potrzebują Państwo pomocy w doborze konstrukcji wiaty, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.

Literatura: [1] Dz.U. 2017 poz. 1332. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp: 09.04.2018 r.).
[2] kolektory.com (dostęp: 09.04.2018 r.).