530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych

Model obliczeniowy ściany - 2 rozwiązania

Wymagania Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. – Dz.U.2015.0.1422 t.j. współczynnik przenikania ciepła Umax dla budynku mieszkalnego przy ti > 16°C dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/m2*K i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła […]

Czytaj więcej »

Budowa wiaty do 50 m2

Budowa wiaty do 50 m2 Chcielibyśmy przedstawić Państwu sytuację prawną dotyczącą budowy wiaty. Coraz częściej inwestorzy decydują się na budowę obiektu, który będzie spełniał rolę zadaszenia dla pojazdów, maszyn lub innych urządzeń. Może to być również miejsce odpoczynku w letnie i ciepłe dni. Taka wiata jest również świetną bazą pod budowę instalacji fotowoltaicznej, które zyskają […]

Czytaj więcej »