530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

PROJEKTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Darmowa Energia ze Słońca

Konstrukcja wsporcza

Do montażu modułów fotowoltaicznych stosuje się systemową konstrukcję wsporczą, która składa się z profili aluminiowych. Profile te wykonane są z aluminium gat. AW 6063 w stanie T66, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na korozję. Mocowanie konstrukcji wsporczej do krokwi realizuje się za pomocą śrub M10 ze stali nierdzewnej z podkładką uszczelniającą EPDM zapewniającą szczelność połaci dachowej.
Konstrukcja wsporcza
Montażysta instalacji fotowoltaicznej

ZAKRES PRAC PRZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zakres prac obejmuje:
– Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej dostosowanej do potrzeb projektowanego budynku – Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej – Montaż instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej – Ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC – Dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE


W elektrowni fotowoltaicznej obecnie stosuje się przede wszystkim moduły monokrystaliczne o mocy około 300 Wp, które montowane są do konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Kierunek i kąt nachylenia modułów zostaje tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii w mikroinstalacji
Panele fotowoltaiczne
Fronius 6.0-3-m

INWERTER


Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z modułami fotowoltaicznymi jest beztransformatorowy falownik trójfazowy. Przekształca on prąd stały produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny. Inwerter wyposażony jest zazwyczaj w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu 1+2. Falownik należy zlokalizować w obrębie projektowanego budynku, w miejscu ogólnie dostępnym dla obsługi (pomieszczenia suche bez zapylenia).
0 MW
Całkowita moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce
0 %
Ponad 70% to mikroinstalacje dla potrzeb budynków mieszkalnych
0
Polska jest na 4 miejscu w Europie pod względem dynamiki rozwoju instalacji
Nowogród 45A

Projekt budynku z instalacją fotowoltaiczną

Budynek mieszkalny w systemie szkieletu drewnianego

Ogrzewany grzejnikami elektrycznymi hybrydowymi z promiennikami podczerwieni

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,4 kWp

Współpracujemy z firmami, które montują instalacje fotowoltaiczne

Dobierzemy moc instalacji do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa domowego

Przedstawimy prognozowaną ilość energii elektrycznej którą wyprodukuje instalacja