530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

PORTFOLIO

Autor projektów:
mgr inż. Kamil Górski

Rysunki zostały opracowane w środowisku CAD.
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych zostały wykonane w programie Advance Design v. 2019.

Poniższe projekty zapisane są w formacie pdf.

Projekt konstrukcji mroźni na warzywa i owoce

Projekt sali sportowej przy szkole – architektura i konstrukcja

Projekt sali sportowej przy szkole – żelbet

Projekt. domu jednorodzinnego – arch. i konstr

Rzuty architektura i konstrukcja – projekt mroźni

Zbrojenie fundamentów silosu

Belki żelbetowe – projekt wykonawczy