530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Projekt zmiany sposobu użytkowania Budynku Gosp. na Budynek Mieszkalny #1

Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku gosp. na budynek mieszkalny w gminie Ciechocin.

Budynek zmienił swoją funkcję z gospodarczej na mieszkalną. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45°. Inwestycja polegała na nadbudowie oraz zmianie konstrukcji dachu istniejącego budynku gospodarczego oraz rozbiórce i przebudowie zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz konstrukcyjnymi. W budynku została zmieniona konstrukcja dachu tak aby w przyszłości ułatwić użytkownikom korzystanie z poddasza. Architektura obiektu pasuje do lokalizacji zabudowy budynków mieszkalnych na terenie wiejskim.

            Budynek mieszkalny – elewacje