530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Projekt obiektu krytej pływalni – koncepcja

Koncepcja projektu obiektu krytej pływalni z częścią hotelową

Koncepcja obiektu krytej pływalni – elewacje