530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Projekt Mroźni Owoców i Warzyw #1

Projekt mroźni owoców i warzyw w powiecie toruńskim

 • wykonanie koncepcji rozmieszczenia pomieszczeń produkcyjnych oraz komór mroźnych
 • wykonanie projektu technologicznego mroźni owoców i warzyw
 • zaprojektowanie konstrukcji stalowej zdolnej przenosić obciążenia stałe i użytkowe
 • wykonanie kompletnego projektu budowlanego, wykonawczego oraz rysunków warsztatowych
 •  

Dane budynku

 • hala magazynowa-produkcyjna
 • długość obiektu – 126,40 m
 • szerokość obiektu – 62,59 m
 • powierzchnia użytkowa – 7 788,08 m2
 • powierzchnia zabudowy – 7 911,376 m2
 • kubatura – 71 446,70 m3
 • wysokość budynku:
  część niska – 14,34 m
  część wysoka – 19,34 m
 • dach dwuspadowy – pokrycie płytą warstwową
 • kąt nachylenia połaci dachu – 5,71° (10%)
 • konstrukcja budynku – stalowa szkieletowa, w części żelbetowa
 • obudowa z płyty warstwowej gr. 200 mm w części mroźnej oraz 120 mm w części produkcyjnej