530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

PROJEKTY DOMÓW MUROWANYCH

ŚCIANY 

Ściana nośna budynku jest elementem konstrukcyjnym, który przenosi obciążenia z dachu, wyżej wzniesionych ścian, stropu oraz balkonu na fundament. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne projektujemy z zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych takich jak:
– pustak z betonu komórkowego gr. 24 cm, np. SOLBET, YTONG itp.
– pustak z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm, np. POROTHERM, THERMOPOR itp. 
– bloczek wapienno-piaskowy gr. 18 lub 24 cm, np. YTONG-SILKA
– pustak z keramzytobetonu gr. 25 cm, np. LECA

WIĘŹBA DACHOWA

Projektujemy zarówno więźbę tradycyjną jak i prefabrykowane wiązary dachowe. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety.
Więźba tradycyjna wykonywana jest na budowie, jej montaż wymaga dużych umiejętności cieśli, zwłaszcza przy dachach kopertowych z krokwiami narożnymi i koszowymi. 
Wyróżniamy następujące tradycyjne konstrukcje dachowe:
– płatwiowo-kleszczowa
– płatwiowo-jętkowa
– jętkowa
– krokwiowa
– wieszarowa
Więźba prefabrykowana jak sama nazwa wskazuje powstaje w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca przywozi gotowe wiązary na plac budowy.  Koszt wykonania jest uzależniony od stopnia skomplikowania dachu. Dla dachu dwuspadowego bez lukarn cena będzie porównywalna do więźby tradycyjnej.  

 

TERMOIZOLACJA 

Izolację termiczną projektujemy tak, aby spełnić wymagania stawiane w warunkach technicznych WT 2017. Poniższa tabela przedstawia maksymalne wartości dla współczynnika przenikania ciepła w budynkach ogrzewanych zgodnie z ww warunkami. 

Lp. Nazwa przegrody Wsp.Uc wg WT2017 [W/m2•K]
1. Ściana zewnętrzna 0,23
2. Dach 0,18
3. Podłoga na gruncie 0,30

Termoizolację w budynku projektujemy z:
– wełny mineralnej
– styropianu EPS (polistyren ekspandowany)
– piany PUR
– styroduru XPS (polistyrenu ekstrudowanego)